Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Otosklerozda Hla Klas I Ve Klas Iı Antijenleri
 

Otosklerozda Hla Klas I Ve Klas Iı Antijenleri

Çalgüner M., Dursun G., Babademez M.A., Acar A.

Genetik ve otoimmünolojik olaylarda büyük rol oynayan HLA (Human Leukocyte Antigens) antijenlerinin çeşitli hastalıklarla ilişkisi tespit edilmiştir. Yirmi otosklerozlu hastayı kapsayan bu çalışmada HLA klas 1 ve 11 antijenlerinin otoskleroz ile ilişkisi araştırıldı .HLA - A3, - B35, - DR 1 tiplerinin serum düzeyleri otosklerozlu hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:15-17

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale