Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Otosklerozda Hla Klas I Ve Klas Iı Antijenleri
 

Otosklerozda Hla Klas I Ve Klas Iı Antijenleri

Çalgüner M., Dursun G., Babademez M.A., Acar A.

Genetik ve otoimmünolojik olaylarda büyük rol oynayan HLA (Human Leukocyte Antigens) antijenlerinin çeşitli hastalıklarla ilişkisi tespit edilmiştir. Yirmi otosklerozlu hastayı kapsayan bu çalışmada HLA klas 1 ve 11 antijenlerinin otoskleroz ile ilişkisi araştırıldı .HLA - A3, - B35, - DR 1 tiplerinin serum düzeyleri otosklerozlu hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:15-17

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale