Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Parsiyel (Anterolateral) Orta Konka Rezeksiyonu
 

Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Parsiyel (Anterolateral) Orta Konka Rezeksiyonu

Özbilen S., Köybaşıoğlu A., İleri F., Dağlı M., Beder L., Uslu S.S.

Endoskopik sinüs cerrahisi kronik sinüzit tedavisinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu cerrahinin uygulanmasında anahtar yapılardan en önemlisi olan orta konka sık olarak orta mea'ya girişi zorlaştıran bir engelde olabilmektedir. Bu sorunu aşmak üzere bir çok yazar tarafından orta konkaya yönelik çeşitli girişimler tanımlanmıştır. Bu yöntemlerden kabul gören bir tanesi de orta konkanın antero- lateral bölümünde gerçekleştirilen parsiyel rezeksiyondur. Bu çalışmada kliniğimizde 1995- 1997 yılları arasında, kronik sinüzit tanısı olan 80 hastada uygulanan 140 operasyonda endoskopik sinüs cerrahisi beraberinde parsiyel orta konka rezeksiyonu da yapılmıştır. Bu girişimin vakalarının operasyon sırasındaki ve postoperatif pansumanlar üzerindeki avantaj, dezavantajları değerlendirilmiş ve operasyon kavitesine olan etkileri incelenmiştir.Parsiyel orta konka rezeksiyonu ile ilgili karşılaşılan en ciddi sorun operasyon sonrası dönemde tamponların çekilmesi sırasında gelişen hemoraji olmuştur. Bunun dışında hiçbir vakada takip süresi içinde atrofik rinit ve uzun süreli kabuklanma gibi sorunlara rastlanmamıştır. Ayrıca orta mea antrostomisinin stenozu ve kavite de sineşi gelişme riskinin anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür. Prosedürün gerçekleştirildiği hastalarda semptomlara dayanılarak belirlenen operasyon başarısı % 90 düzeyindedir ve literatürdeki diğer serilerle uyumludur. Sonuç olarak endoskopik sinüs cerrahisinde orta mea girişinin dar olduğu vakalarda orta konka antero-lateral rezeksiyonu tavsiye etmekteyiz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:18-21

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale