Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
 

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Demirbağ E.

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, günümüzde kronik ve rekürren sinüzitin cerrahi tedavisinde başarı ile kullanılan bir yöntemdir. Burada amaç, normal anatomi ve fizyolojiyi mümkün olduğunca koruyarak mevcut patolojiyi ortadan kaldırmaktır. Kliniğimizde Nisan 1994 -Ocak 2000 tarihleri arasında toplam 237 hastaya fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapılmış ancak bunlardan düzenli takibi yapılan 143 hasta bu çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alınan 38'i nazal polipozisli ve 105 'i kronik sinüzitli 47' si kadın 96 ' sı erkek 143 hastaya 22 tek taraflı, 121 çift taraflı olmak üzere toplam 264 fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmıştır. Postoperatif takip süremiz 3-36 ay (ortalama 14.4-8.6) idi Postoperatif değerlendirme ; olguların şikayetlerin geçmesine, nazal endoskopi ve bilgisayarlı tomografi bulgularına göre yapıldı. Başarı oranımız kronik sinüzit tanısı almış hastalarda % 91.4, nazal polipozis tanısı almış olanlarda % 81.5 ve genelde % 88.8 idi. Hastalarımızın hiç birinde majör komplikasyon görülmezken, minör komplikasyon görülme oranımız % 17 idi. Minör komplikasyonlar arasında ilk sırayı % 9.8 ile sineşiler almaktaydı. Bu çalışmamızda, kliniğimizde fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastaların preoperatif şikayet ve bulguları ile yapılan cerrahi işlemler ve komplikasyonları sunularak tartışması yapılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:22-27

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale