Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Mandibula Kondil Kırıklarında İnfra-Parotid Açık Redüksiyon Yöntemi
 

Mandibula Kondil Kırıklarında İnfra-Parotid Açık Redüksiyon Yöntemi

Yorulmaz İ., Küçük B.

Mandibula kondil kırıklarının açık redüksiyonu, kırık fragmalarının manüplasyonunda ve fiksasyonunda teknik güçlükler ve komplikasyon riskleri taşır. Bu makalede, mandibula kondil kırıklı beş hastada uygulanan infra-parotid yöntem tanımlanmış ve erken sonuçları bildirilmiştir. Fasial sinir ana trunkusu ile servikofasial dallarının ve eksternal karotid arterin sistematik diseksiyonu ve ekartasyonu ile geniş görüş alanı sağlanması prensibine dayanan bu yöntem, iki hastada geçici ve inkomplet fasial paralizi dışında komplikasyon olmaksızın mandibula kondil kırıklarının etkili redüksiyonunu ve rijid fiksasyonunu sağlamıştır. Bu tekniğin, mandibula kondil kırıklarının açık redüksiyonunda ve rijid fiksasyonunda kalıcı fasial sinir hasarı riskini asgariye indirgeyen güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:40-45

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale