Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Dilde Epidermoid Kanserlerde Yaş, Cinsiyet, Sigara, Ve Alkol Kullanımının Prognoza Etkileri
 

Dilde Epidermoid Kanserlerde Yaş, Cinsiyet, Sigara, Ve Alkol Kullanımının Prognoza Etkileri

Gürsel B., Alataş N., Akyol U., Ünal F., Sungur A.

Bu araştırmada dilde epidermoid kanserli hastalarda yaş, cinsiyet, uzun süreli sigara ve alkol kullanımının, T N M evresi, histopatolojik parametreler ve prognozla ilişkisi araştırılmıştır. Kırk yaşın altındaki hastalarda tümör kalınlığı ortalaması, 14, 67 mm, perinöral invazyon varlığı % 60, üç ve daha fazla lenf nodu metastazı % 89, lokal rekürrens % 33, boyunda rekürrens % 9 oranında saptanırken, 40 ve üzerindeki yaşa sahip hastalarda tümör kalınlık ortalaması 10.56 mm, perinöral invazyon varlığı % 35, üç ve daha fazla lenf nodu metastaz varlığı % 37, lokal rekürrens % 11 ve boyunda rekürrens % 26 oranında saptanmıştır. Kadın hastalarda erkeklere göre iki kat daha fazla perinöral invazyon saptanmıştır.Sigara içenlerde içmeyenlere göre iki kat daha fazla orta ve kötü derecede difarensiye tümör ve 3 kat daha fazla lokal rekürrens görülmüştür. Sonuç olarak, 40 yaşın altındaki hastalarda, uzun süre alkol ve sigara içen hastalarda tümörün daha agresif biyolojik davranış gösterdiği ve tedavi planın da bu sonuçlara göre hazırlanması gerektiği düşünülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:46-50

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale