Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Baş Boyun Kanserlerinde Human Papilloma Virüs İnfeksiyonunun Rolü
 

Baş Boyun Kanserlerinde Human Papilloma Virüs İnfeksiyonunun Rolü

Öz F., Toprak M., Ada M., Öktem F., Aydın S.

Sigara başta olmak üzere pek çok etkenin baş- boyun kanserlerindeki yeri, uzun zamandır kulak-burun-boğaz hekimlerinin yaptığı sayısız araştırmaya konu olagelmektedir.Kadın genital bölge tümörleri ile ilişkisi çoktandır bilinen human papillomavirüs infeksiyonunun bizim bölgemizdeki tümörlerle bağlantısı ağırlıklı olarak son 10 yılda ilgi odağı haline gelmiştir. Bu amaçla 22 baş -boyun kanserli hastamızdan peroperatuar alınan doku örneklerinde polimerase chain reaction yöntemi ile human papillomavirüs incelemesi yaptık. Literatürde benzer ve farklı tekniklerle elde edilen sonuçları özetlerken bunlar arasındaki uyumsuzlukların nedenlerini irdelemeye çalıştık. Vaka grubumuzda virüsü tespit edemesek de, daha geniş seriler ve daha spesifik metodlarla elde edilecek değerlerin bu konuyla ilgilenen hekimlere ümit verip yeni çalışmalar için itici güç oluşturacağını düşünüyoruz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:51-57

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale