Ses Ve Konuşma

Gerçeker M., Yorulmaz İ., Ural A.

Ses ve konuşmanın oluşumu, insanda santral nöral düzenleyici mekanizmaların, pulmoner ve larengeal fonksiyonların, rezonans ve artikülasyon işlevlerinin bir arada gerçekleştiği komplike bir fonksiyondur. Bu makalede larengeal anatomi ve vibrasyon mekaniğine ağırlık verilerek ses ve konuşma oluşumu mekanizmaları gözden geçirilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:1 Syf:71-78

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale