Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Dilde Epidermoid Kanserde Cyclin D1, Cd44 Ekspresyonunun, Klinik Histopatolojik Parametreler Ve Prognozla İlişkileri
 

Dilde Epidermoid Kanserde Cyclin D1, Cd44 Ekspresyonunun, Klinik Histopatolojik Parametreler Ve Prognozla İlişkileri

Ayas K., Alataş N., Akyol U., Ünal F., Sungur A.

Bu araştırmada dilde epidermoid kanserli 72 hastada cyclin D1 ve D44 'ün klinik ve histopatolojik parametrelerle ve prognozla ilişkisi araştırılmıştır. Cyclin D1 ekspresyonu hastalıksız yaşam süresi açısından rekürrens gelişen hastalarda önemli bulunmuştur. Uzun süreli sigara içenlerde içmeyenler göre 2 kat daha fazla ekspresyon saptanmıştır. Tümör çapı arttıkça ekspresyon varlığı ve şiddetinde artış saptanmış, infiltratif tümörlere göre düzgün sınırlı (pushing) paterndeki tümörlerde 2 kat daha fazla ekspresyon görülmüştür. CD44 ekspresyonunun irregüler paterninin, ileri evre, 10 mm 'den fazla tümör kalınlığına sahip hastalarda görülmesi tümörün agresivitesini değerlendirmek açısından önemli bulunmuş, metastatik lenf nodlarındaki ekspresyon şiddet ve paterni hastalıksız yaşam süresi açısından önemli bulunmuştur. Sonuç olarak, daha agresif biyolojik davranış gösteren tümörlerin tespitinde cyclin D1 ve CD44 ekspresyonundan yararlanılabileceği düşünülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:9

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale