Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Allerjik Rinitli Hastaların Tanısında İn Vitro Test Phadiatop'un Klinik Değeri
 

Allerjik Rinitli Hastaların Tanısında İn Vitro Test Phadiatop'un Klinik Değeri

Olcay I., Koç C., Fırat Y., Arıkan O.K., Çakmakçı A.

Allerjik hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilebilmesi ve hastalıklarının ilerlemesinin durdurulabilmesi için erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Allerjik rinitli hastalarda potansiyel astma riski bulunduğu göz önüne alınırsa, ilk basamak atopi belirleyicilerinin (deri testi, Phadiatop) önemi daha iyi anlaşılır. Phadiatop, inhalan allerjenlere karşı oluşan spesifik IgE antikor konsantrasyonunu ölçen bir testtir. Çalışmada, atopi öyküsü olan hastalarda, varsa altta yatan allerji tanısının ortaya konmasında, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bir in vitro tanı yöntemi olan Phadiatop 'un klinik yararı araştırılmıştır. Ayrıca diğer in vivo ve in vitro tanı yöntemleriyle karşılaştırılıp üstünlüğünün olup olmadığının ortaya konması amacıyla, 200 ardışık hastanın Phadiatop test ve deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Her iki test sonucu pozitif saptanan hastalar atopik olarak değerlendirilmiş ve Allerji Polikliniği'nde spesifik allerjenlere karşı aşı tedavisi programına alınmıştır. Çalışmanın sonucunda allerjik hastaların tanısında, düşük maliyeti ile kısa sürede ve yüksek doğruluk oranıyla sonuç veren Phadiatop testinin, klinik öykü ve fizik incelemeden sonra ilk adım olarak kullanılabilir olduğu kanısına varılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:79-82

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale