Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Nazal Polipozis Tedavisinde Oral Steroid Kullanımı
 

Nazal Polipozis Tedavisinde Oral Steroid Kullanımı

Altuğ H., Nalça Y., Olcay I., Özcan M., Ünal A., Tuncel Ü.

Nazal polipozisin tedavisinde bir görüş birliği yoktur. Bu çalışmada 70 nazal polipozisli hasta iki gruba ayrılarak, 35 hastaya 50 mg/gün'den başlayıp 13 gün içerisinde azaltılarak kesilen oral prednizolon verildi; 35 hastaya da cerrahi tedavi uygulandı. Her iki gruptaki hastaların tedavi öncesi ve sonrası burun tıkanıklığı, başağrısı, postnazal akıntı ve koku kaybı şikayetleri sorgulanarak, derecelendirildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası paranazal sinüs tomografileri (CT) çektirilerek, evrelendi. Steroid grubunda tedavi öncesi ve sonrası CT evrelerindeki düzelme istatistiksel olarak anlamlıydı. Her iki tedavi türünün de semptomlar üzerinde etkili olduğu, başağrısı ve postnazal akıntı açısından steroid tedavisi ve cerrahi tedavinin birbirlerine karşı üstünlüklerinin olmadığı görüldü. Burun tıkanıklığını kontrol etmede cerrahi tedavinin, koku kaybını azaltmada ise oral steroid tedavisinin daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:83-88

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale