Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Baş Boyun Epidermoid Kanserli Hastalarda Serum (2m Ve Ldh Düzeylerinin Diagnostik Ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi
 

Baş Boyun Epidermoid Kanserli Hastalarda Serum (2m Ve Ldh Düzeylerinin Diagnostik Ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi

Soylu L., Paydaş S., Özcan C., Görür K.

Baş boyun kanserli hastalarda birçok maddenin serum düzeylerinde ciddi değişiklikler olmaktadır. Bu maddelere biyokimyasal tümör belirleyicileri denilmektedir. Bu güne kadar, belirleyicilerin çoğunluğu yüksek oranda spesifite ve sensitiviteden yoksundur. Bu çalışmada 47 baş boyun epidermoid kanserli hastalarda tedavi öncesi ve sonrası (2M ve LDH düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar 18 kontrol hastasıyla karşılaştırıldı. Çalışma ve kontrol grubu serum (2M ve LDH düzeyleri karşılaştırıldığında aralarındaki fark önemsizdi. Tedavi öncesi ve sonrası LDH değerleri karşılaştırıldığında ise aralarındaki fark önemliydi (p:0, 043). Ayrıca ameliyat öncesi LDH değerleri ile lenf nodu tutulumu arasında önemli bir ilişki mevcuttu (p:0, 040). Tümör diferansiyasyonu ile (2M ve LDH' nın tedavi öncesi değerleri karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki yoktu. Serum (2M ve LDH düzeyinin baş boyun epidermoid kanserli hastalarda benign, malign ayrımından daha çok takip belirleyicisi olarak faydalı olabileceğini düşündürmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:121-128

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale