Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Larenks Kanserinde Anjiogenezin P53, Histolojik Derece Ve Nodal Metastaz İle Korelasyonu
 

Larenks Kanserinde Anjiogenezin P53, Histolojik Derece Ve Nodal Metastaz İle Korelasyonu

Özağaç A., Erdem G., Hücümenoğlu M., Hücümenoğlu S., Şiriner İ.G.

Larenks skuamöz hücreli karsinomalı hastalarda mikrodamar yoğunluğunun bölgesel lenf nodu metastazı, p53 ekspresyonu ve histolojik dereceye (grade) korelasyonunun değerlendirilmesi amaçlandı. 1997-1999 yılları arasında hastanemizde opere olup halen takipte bulunan 27 larenks skuamöz hücreli karsinomlu hasta çalışmaya alındı. Parafin kesitler CD-31 ve p53 ile immünohistokimyasal olarak boyandı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi. CD-31 ekspresyonu ; p53 ekspresyonu (spearman's rho, p=0.877) ve histolojik derece (spearman's rho, p=0.774) ile korele bulunmadı. CD-31 ekspresyonu bölgesel nodal metastaz riskiyle güçlü korelasyon gösterdi (spearman's rho, p=0.009), preoperatif palpasyonla nodal durumla birlikte değerlendirildiğinde ayırt edici idi (lojistik regresyon, CD-31 için ayırt edici değer=27.3, p=0.0334). CD-31 değerinin 27.3'ün üzerinde olduğu ve palpabl lenf nodu bulunan 12 hastanın 10'unda (83.33%) bölgesel lenf nodu metastazı gelişti. CD-31 değerinin 27.3'ün altında olduğu ve palpabl lenf nodu bulunmayan 15 hastanın hiçbirinde (0.00%) bölgesel lenf nodu metastazı izlenmedi. CD-31 değerleri bölgesel lenf nodu metastazı riskiyle güçlü korelasyon göstermektedir. Mikrodamar yoğunluğunun düşük olduğu ve boyunda palpabl nod bulunmayan (No) olgularda selektif boyun diseksiyonuna alternatif tedavi metodlarının dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:129-134

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale