Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Larınks Yassi Hücreli Kanserlerinin Tedavisinde İndüksiyon Kemoterapisi
 

Larınks Yassi Hücreli Kanserlerinin Tedavisinde İndüksiyon Kemoterapisi

Kaya S., Turan E., Önerci M., Saraç S., Yücel T., Ünal F., Yılmaz T., Güllü İ.

İndüksiyon kemoterapisi, larinks kanseri tedavisinde yeni uygulanan bir tedavi şeklidir. Bu çalışmada indüksiyon kemoterapisi ile tecrübelerimizi sunmak istiyoruz.İndüksiyon kemoterapisi verilen larinks kanserli 19 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Biri hariç, tüm hastalar total larinjektomi yapılması gereken ileri lezyonu olan hastalardı; T1 N3 supraglottik lezyonu olan hastada kemoterapi almıştır. 8 hasta T4, 5 hasta T 3 ve 5 hasta T2 olarak değerlendirilmiştir. Kemoterapi olarak 2 kür cisplatin, 5-fluorouracil verilmiştir. 2 küre % 50 veya tam cevap veren hastalarda 3 . kür ve ardından radyoterapi uygulanmıştır.< % 50 veya hiç cevap vermeyenler total larinjektomi + boyun diseksiyonu ile tedavi edilmiştir. 1 hasta takip dışı kalmıştır.9 hasta yetersiz cevap vermiş ve ameliyat edilmiştir.7 hasta tam cevap vermiştir. T1 N3 lezyonlu hastanın larinks lezyonu tam cevap vermiş, fakat boyunda gerileme gözlenmemiştir; Bu hastaya önce radyoterapi uygulanmış ardından radikal boyun diseksiyonu yapılmıştır.Tam cevap veren bir hastada 9 ay sonra lokal rekürrens görülmüş ve ameliyat edilmiştir. Tam cevap veren 8 hastadan, 4'ü 1 yılı, 3'ü 3 yılı ve 1'i 4 yılı tamamlamıştır.Larinks kanserinin tam cevap veren oranı % 44.4 (8/18) olarak bulunmuştur.Sonuç olarak, larinks kanserli hastalara total larinjektomi yapmadan önce indüksiyon kemoterapi şansı verilmelidir.Tam cevap oranını belirlemek için daha uzun süreli takip gerektiği düşünülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:135-138

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale