Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Baş Boyun Bölgesindeki Malign Melanomlarda Boyuna Yaklaşım
 

Baş Boyun Bölgesindeki Malign Melanomlarda Boyuna Yaklaşım

Özeri C., Oğuz H., Samim E., Şafak M.A., Haberal İ.

Seyrek rastlanan neoplasm tipleri olan melanomalar en sık deride oluşur. Melanomların tedavisi son 20 yılda önemli bir değişiklik göstermemiştir ve elektif boyun diseksiyonu tartışmaları halen devam etmektedir. Melanomlu olgularda ilk olarak regional lenf nodu metastazı araştırılması yapılmalıdır. Boynun palpasyonu lenf nodu araştırması için önemli olmakla birlikte, metastaz araştırılması için kaba bir yöntemdir. Malign melanomlu bazı hastalarda palpabl adenopati bulunmadığı halde, bölgesel metastatik hastalık olabilmektedir. Primer alanla lenfatik bağlantı gösteren ilk nodlar sentinel lenf nodu olarak adlandırılır ve metastatik hastalığın ilk durağı olarak kabul edilir. Gama kameralar yardımıyla sentinel lenf nodu biyopsileri yapılarak, bulgular daha sonraki tedavinin planlanmasında kullanılabilir. Kliniğimizde 1994 ile 1998 yılları arasında toplam 241 olgu cilt neoplasmları nedeniyle tedavi edildi ve bunlardan üçünde malign melanom vardı. Elektif boyun diseksiyonu, bu üç olgunun sunulmasıyla birlikte tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:146-149

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale