Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Meniere Hastalığı Tedavisinde Yeni Görüşler
 

Meniere Hastalığı Tedavisinde Yeni Görüşler

Beder E., Anadolu Y., Tatlıpınar A.

Meniere Hastalığı iç kulağı tutan, progresif seyirli bir hastalıktır. Saatlerden dakikalara kadar sürebilen vertigo atakları, fluktuan işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, çınlama en önemli semptomlardır. İşitme kaybı başlangıçta düşük frekansları tutarken, hastalığın ilerlemesiyle yüksek frekanslarda buna dahil olur. Menier hastalığı erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Hastalarda speech discrimination (SD) skoru % 50 'lere düşmüştür. Kalorik testte kanal parazisi tespit edilir. Bu makalede, meniere Hastalığı etyolojisi ve hastalık hakkındaki yeni görüşlerle birlikte sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:2 Syf:150-156

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale