Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Duktus Kokleariste Spiral Limbusta Yer Alan Dendritik Fibroblastların Morfolojisi: Farelerde Taramali Ve Geçirimli...
 

Duktus Kokleariste Spiral Limbusta Yer Alan Dendritik Fibroblastların Morfolojisi: Farelerde Taramali Ve Geçirimli...

Küçük B.

Koklear duktusta, spiral limbus stromasında yer alan fibroblastlar bağ dokusu içine çok sayıda sitoplazmik uzantılar vermektedir. Bu çalışmada, spiral limbus bağ dokusu kimyasal yöntemle eritilerek fibroblastların yüzeyleri ortaya çıkarılmış ve fibroblastların spiral limbustaki şekil ve organizasyonları taramalı elektron mikrobu ile incelenmiştir. Fibroblastların çok sayıda dendritik uzantılar içerdiği ve bunların dallanıp komşu dendritlerle anastomoz yaparak, limbus stromasında ve işitme dişlerine uzanan 3-boyutlu hücresel bir retikülüm oluşturduğu gözlenmiştir. Geçirimli elektron mikroskopik incelemede dendritlerin arasında bol 'gap junction' görülmüştür. Dendritik fibroblastlar dişlerin ve limbusun iskeletini oluşturabilirler, ve intersellüler transport sistemleri ile kokleanın kimyasal fonksiyonlarında rol oynayabilirler.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:157-162

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale