Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Demir Eksikliği Anemisinde Odyolojik Bulgular
 

Demir Eksikliği Anemisinde Odyolojik Bulgular

Özkan S., Öğretmenoğlu O., Ataş A., Özcebe İ.O.

Demir, canlıların oksijen gereksinimini karşılamak ve depolamak için organizmada bulunması gereken bir maddedir. Bu maddenin eksilmesi durumunda, canlı vücudunda hücresel düzeyde beslenmenin ve oksijenlenmenin bozulması ile çeşitli etkilenmeler ortaya çıkar. Bu etkilenmelerin bir kısmının da işitme sistemde olabileceğini düşünerek, demir eksikliğinin işitme sistemi üzerinde ne tür etkileri olduğunu tespit etmek amacı ile kliniğimizde yaptığımız çalışmada, demir eksikliği tanısı konmuş 20-40 yaşları arasında (Ortalama:33.93 yaş) 40 hastanın (80 kulak) demir eksikliğine yönelik tedavi öncesi ve demir eksikliği tedavisi başladıktan bir ay sonra odyolojik testleri yapılmıştır. Kontrol grubu olarak, 20-37 yaşları arasında (Ortalama: 29, 2 yaş) 20 kişi (40 kulak) değerlendirilmiş, sonuçları hasta grubun tedavi öncesi ve sonrası sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmamız sonunda, normal ve demir eksikliği olan hastaların (tedavi öncesi) işitme eşikleri arasında bütün frekanslarda anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. (P<0, 05). Tedavi sonrasında karşılaştırmada alçak frekanslarda (125-250 Hz) anlamlı bir farklılık görülmezken (<0.05), 500-18000 Hz'lerde demir eksikliği olanların normallere göre daha düşük işitme eşikleri olduğu tespit edilmiştir. (P<0, 05), konuşmayı ayırt etme testinde, orta kulak basınca ve akustik refleks eşiklerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir.(P>0, 05). Statik impadans da ise, tedavi öncesi elde edilen değerlerin, tedavi sonrası anlamlı derecede düştüğü (P<0.05), kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise, tedavi öncesi ve sonrası değerlerin anlamlı derecede yüksek (P>0,05) olduğu tespit edilmiştir. Tedavi öncesi görülen kulakta dolgunluk, uğultu, çınlama (tinnitus) ve tolerans şikayetlerinde tedavi sonrası belirgin derecede azalma olduğu tespit edilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:163-171

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale