Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Endoskopik Cerrahi Yöntemle Konka Bullozanın Tedavisi
 

Endoskopik Cerrahi Yöntemle Konka Bullozanın Tedavisi

Özeri C., Akmansu H., Samim E., Dursun E., Korkmaz H., Göçer C.

Konka bülloza sık görülen paranazal sinüs anatomik varyasyonlarından biridir. Bu çalışmada Ocak 1998 ile Ekim 1999 polipsiz kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalığı nedeniyle, endoskopik sinüs cerrahisi tedavisi uygulanan 110 hasta değerlendirilmiş ve hastaların 54'ünde (%49) konka bülloza tespit edilmiştir. Hastaların 34'de konka bülloza bilateral (%63), 20'sinde unilateraldi. Toplam 220 tarafın 88'inde tesbit edilen konka büllozanın 38'i lamellar (%43), 20'si bülloz (%23), 30'u (%34) ise ekstensiv tipte idi. Cerrahi endikasyon konan 40 hastanın 50 konka büllozasına müdahale edildi. Bunlardan 40'ında (%80) konka büllozanın klasik usulle lateral kısmı parsiyel olarak rezeke edilirken, 10 (%20) konkaya ise konka mukozası korunarak kemik lamel çıkartılmak suretiyle konkaplasti (türbinoplasti) yapıldı. Postoperatif takiplerde konkaplasti yapılan hastalarda nispeten daha az krut oluşumu dışında iki teknik arasında komplikasyonlar açısından belirgin bir fark olmadığı sonucuna varıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:177-181

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale