Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Çocuklarda Kronik Hipertrofik Adenotonsillerin Boy Ve Ağırlık Gelişimi Üzerine Etkisi
 

Çocuklarda Kronik Hipertrofik Adenotonsillerin Boy Ve Ağırlık Gelişimi Üzerine Etkisi

Özcan C., Ünal M., Görür K., Vayisoğlu Y.

Diğer sistemleri sağlıklı olan çocuklarda üst hava yolu obstrüksiyonunun en sık nedeni kronik hipertrofik adenotonsillerdir. Bu obstrüksiyonu düzeltmek amacıyla en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi adenotonsillektomidir. Kliniğimizde tekrarlayan tonsillit ve horlama yakınmaları ile baş vurup operasyonu yapılan 52 hipertrofik, adenotonsillitli çocuk çalışma grubuna alındı. Bütün hastaların preoperatif üst hava yolu obstrüksiyon miktarı, büyüme-gelişme sonuçları kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Horlama primer horlama sınıflandırılmasına göre gruplara ayrıldı ve yirmi bir hastada (%40.38) şiddetli, yirmi üç hastada (%44.24) orta, sekiz hastada (%15.38) hafifti. Oksimetrik ve klinik bulgularla apnenin on altı hastada (% 30, 77) orta, otuz bir (%59.61) hafif olduğu gözlendi. On yedi hastada (%32.7) uyku bozukluğu ve yirmi hastada (%38.5) enürezis olduğu öğrenildi. Hasta ve kontrol grupları yaşa göre 3 ayrı grup içinde (Grup 1:3-5 yaş, grup 2: 6-8 yaş, grup 3: 9-12 yaş) incelendi. İstatistiksel olarak sadece grup 1 'de hasta çocuklarının boy oranlarının kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu saptandı (P<0.005). özellikle uyku sırasında solunum yolu obstrüksiyonu ve uyku bozukluğuna neden olan kronik hipertrofik adenotonsilin boy gelişimini grup 1'de olumsuz yönde etkilendiği sonucuna varıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:182-186

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale