Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Kronik Sinüzitli Hastalarda Etmoid Sinüs Mikrobiyoloisi: (Transnazal Kültür Almak İçin Yeni Bir Yöntem)
 

Kronik Sinüzitli Hastalarda Etmoid Sinüs Mikrobiyoloisi: (Transnazal Kültür Almak İçin Yeni Bir Yöntem)

Nalça Y., Akdeniz T., Özcan M., Ünal A., Aksakal M.

Kronik sinüzit, en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Tedavisi önce medikal, başarılı olunamazsa, cerrahidir.Medikal tedavi başlıca antibiyotiklerle yapılır.Sinüslerden kültür almak invaziv bir işlem olduğu ve poliklinik şartlarında genellikle mümkün olmadığı, kronik sinüzitli hastalara ampirik antibiyotik tedavisi verilmektedir. Ampirik tedavide de kronik sinüzitli hastaların sinüs mikrobiyolojilerini belirleyen çalışmalar yol gösterici olmaktadır.Kliniğimizde kronik sinüzit nedeniyle FESC uygulanan 42 hastanın 60 tarafından kontaminasyonu büyük derecede önlediği düşünülen yeni bir yöntemle kültür alındı. Alınan tüm kültürlerin %56.7'sinde üreme oldu. Kültürlerin 5'inde üreyen S. aureus ilk sıradaydı. İkinci sıklıkta (%12.8) Bacteriodes spp. üredi. Kültürlerin % 29.4'ünde aeroblarda birlikte veya tek başına anaerob bakteriler üredi. Strep. epidermidis kültürlerin sadece %3.3'ünde üredi ve bu sonuç, kültür alma yöntemimizin büyük ölçüde kontaminasyonu elimine ettiğini düşündürdü.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:187-190

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale