Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Videolarengostroboskopinin Ses Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisindeki Klinik Önemi
 

Videolarengostroboskopinin Ses Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisindeki Klinik Önemi

Dursun G., Tatlıpınar A.

Videolarengostroboskopi (VLS): günümüzde larenksin incelenmesinde kullanılan en geçerli görüntüleme yöntemidir. Larenksin morfolojik yapısı vokal foldların hareket özelliklerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlayan VLS' in larenks hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.İndirekt larengoskopi ile saptanamayan larengeal patolojilerinin tanısında VLS değerli bilgiler verir. Kullanım kolaylığı, net ve büyütülmüş görüntü sağlaması, tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırmaya olanak vermesi, video ortamına kayıt yapılabilmesi hastaya hastalığı hakkında görsel bilgi verilmesinin sağlanması ve tıp eğitiminde kullanılabilmesi nedeniyle klinik önemi çok fazla olan bir tanı aracıdır. Bu seride 1946 hastada 3070 VLS işlemi yapıldı. 1433 hastada organik patoloji, 250 hastada fonksiyonel patoloji tespit edildi. Hastaları n % 15.7'inde ses şikayeti olmakla birlikte VLS 'de bir patoloji tespit edilemedi. Aynı hastada birden fazla patoloji bir arada bulunabildiği gibi, aynı hastada değişik zamanlarda değişik patolojilerde bulundu. En sık görülen patolojiler; polip (222/1946)(%11.4), larenjit(212/1946)(%10.8), nodül (170/1946)(%8.7), reinke ödemi (162/1946)(%8.3) ve kanser (141/1946)(% 7.2) idi.VLS: Organik lezyonlar içinde özellikle küçük kanserler, prekanseröz lezyonlar, reflü larenjit ve variköz oluşumların erken dönemde tespitinde çok yararlı oldu. Çoğu kere bilateral nodül olarak değerlendirilen lezyonların aslında karşı vokal foldda reaktif kitle ile birlikte seyreden vokal fold kistleri olduğu tespit edildi.VLS fonksiyonel disfonilerin tanısı ve tedavisinde de çok önemli rol oynadı. Özellikle mutasyonel falsetto (kgd6) ve konversiyon afoni (KGD 4) olmak üzere tedavide vizüel bir geri bildirim aracı olarak kullanıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:195-201

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale