Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Dilde Epidermoid Kanserde Histopatolojik Parametrelerin Prognozla İlişkileri
 

Dilde Epidermoid Kanserde Histopatolojik Parametrelerin Prognozla İlişkileri

Kaya S., Alataş N., Akyol U., Ünal F., Yılmaz T., Sungur A.

Bu çalışmada dilde epidermoid Kanserli hastalarda histopatolojik parametrelerin prognostik önemleri araştırılmıştır. On mm tümör çapı ve 4 mm tümör kalınlığı lenf nodu metastazları açısından prediktif faktör olarak değerlendirilmiş, 5mm üzerindeki tümör kalınlığı lokal rekürrens gelişimi açısından önemli bulunmuştur.Tümör diferansiyasyonunun, lenf nodu metastazı ve rekürrens gelişimini istatistiksel olarak etkilediği gösterilmiştir.İnfiltratif tümörlerde pushing paterndeki tümörlere göre lenf nodu metastaz varlığının 2 kat, rekürrens gelişiminin 2.5 kat arttığı saptanmış, perinöral invazyon varlığında 3 kat daha fazla lokal rekürrens gelişimi önemli bulunmuştur. Lenfosit infiltrasyon yoğunluğu şiddetli olanlarda yoğunluğu az olanlara göre % 90daha az lokal rekürrens gelişimi ve 5 kat daha uzun hastalıksız yaşam süresi saptanmıştır.Tek lenf nodu metastazı varlığında % 27 oranında, üç ve daha fazla lenf nodu metastazı varlığında % 74, ekstrakapsüler invazyon varlığında % 83 oranında hastalıksız yaşam süresinde azalma saptanmıştır.Sonuç olarak, dil kanserlerinde tedavi planı hazırlanırken daha radikal tedavi gerektiren hasta seçimi açısından TNM evresi yanında, histopatolojik parametrelerin de ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin hastalıksız yaşam sürelerinin uzatılmasına katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:202-210

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale