Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Sigara Tiryakilerin Normal Ağız Mukozalarında P53 Proteini
 

Sigara Tiryakilerin Normal Ağız Mukozalarında P53 Proteini

Doğan Ö., Ayan I., Dalkılıç Ç., Çınar F., Ayan N., Atatlı C., Güler S.D.

Baş- Boyun kanserlerinin gelişmesinde sigara ve p 53 tümör baskılayıcı gen değişikliklerinin erken dönemde rolleri olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada her hangi bir kanseröz veya prekanseröz lezyonu olmayan, beş yıldan daha uzun süre günde yirmiden fazla sigara içen 30 kişinin ağız mukoza biyopsi örneklerinde immunhistokimyasal yöntemle p53 proteini araştırılmıştır.Histopatolojik incelemede 28 örnekte (%93) hiperplazi ve 9 örnekte (%30) displazi saptanmıştır. P53 D07 monoklonal antikoru ile yapılan immunhistokimyasal incelemede sadece hiperplazi gösteren 20 örneğin 3'ünde ve displazi gösteren 9 örneğin 3'ünde olmak üzere toplam 6 (%20) Örnekte pozitif reaksiyon görülmüştür. Sonuç olarak sigara tiryakilerinin ağız mukozalarında kanseröz veya prekanseröz lezyonlar olmadan önemli oranda hiperplazi, displazi ve p 53 protein artışı oluşmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale