Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2000 » Vertikal Parsiyel Larenjektomiden Sonra Sakküler Kist
 

Vertikal Parsiyel Larenjektomiden Sonra Sakküler Kist

Turanlı M., Mutlu M., Arıbaş B.K., Irkkan Ç.

Vertikal parsiyel larenjektomiden sonra büyük bir sakküler kistin gelişmesi nadirdir. Larengeal kistler ilk olarak 1855' de Verneuil tarafından tarif edilmiştir. 1970' de De santo ve arkadaşları tarafından bu sınıflandırma yeniden revize edilmiştir. Sakküler kist izole bir kisttir. Ve mukus içerir, fakat larengosel gibi hava içermez.Genellikle anormal olarak gelişen ventriküler apendiskten köken alır. Sakküler kistlerin etyopatogenezi tam olarak etkili değildir.ve larengeal kist, laringomukosel ve sakküler mukosel gibi farklı ve tartışmalı sinonimler kullanılmaktadır.Konjenital defekt veya zaafiyetler ya da tümör, solunum hastalıkları gibi sonradan kazanılan durumlar flep-valv mekanizması ile uzun süre artan intralarengeal basınç larengeal kist oluşumunda tetik çeken faktör olabilir.Sakküler kistin eksizyonundan sonra karsinom rekürrensi görülebilir. Sağ kord vokalinde karsinom tesbit edilen 65 yaşındaki hastaya 1992' de vertikal parsiyel larenjektomi uygulandı. Beş yıl sonra stridor, dispne ve boyunda kitleden şikayetle geldi. Larengoskopik muayene ve CT sağ supraglottik bölgede bir larengeal kist tespit edildi. Kist eksize edildi. Beş ay sonra aynı bölgede rekürrens tespit edildi. Hastaya genişletilmiş vertikal parsiyel larenjektomi yapıldı ve radyoterapi uygulandı. Bu yazımızda literatür eşliğinde bu olguyu tartıştık.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:8 S:3 Syf:230-233

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale