Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Mevsimsel Allerjik Rinitte Budesonid ve Setirizin-Budesonid Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 

Mevsimsel Allerjik Rinitte Budesonid ve Setirizin-Budesonid Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Olcay I., Özcan K. M., Özcan M., Uzuner H., Ataman B.

Allerjik rinit sık rastlanan, fiziksel olduğu kadar ruhsal sorunlara da yol açabilen bir hastalıktır. Allerjik rinit tedavisinde kullanılan ilaçların etkinlikleri ve birbirlerine karşı üstünlükleri hakkında birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde sıklıkla kullanılan ilaç kombinasyonları üstünde yapılmış çok az sayıda çalışma vardır. Çalışmamızda mevsimsel allerjik riniti olan 312 hasta üzerinde tek başına budesonid ile budesonid-setirizin kombinasyonunun etkinliği karşılaştırılmıştır. 154 hastaya sadece budesonid, 161 hastaya da budesonid-setirizin kombinasyonu verilmiş, tedavi öncesi ve tedavi sonrası nazal ve oküler semptom skorları karşılaştırılmıştır. Her iki grupta da nazal semptomlar ve göz semptomları açısından, tedavi öncesi ve sonrası semptom skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Nazal ve göz tedavi sonrası semptom skorları açısından iki grup arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Budesonidin tek başına göz semptomları da dahil olmak üzere, tüm allerjik rinit semptomları üzerinde budesonid-setirizin kombinasyonu kadar etkin olduğu saptanmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi :C9 S:2 Syf:63-67

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale