Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Septum Deviasyonlarında Preoperatif-Postoperatif Dönemde Akustik Rinometrik Değerlendirme
 

Septum Deviasyonlarında Preoperatif-Postoperatif Dönemde Akustik Rinometrik Değerlendirme

Keser R., Anadolu Y., Tatlıpınar A.

Burun tıkanıklığı yakınması, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları pratiğinde sık karşılaşılan semptomlardan biridir. Burun tıkanıklığı yakınması ile gelen hastaların büyük bir kısmında septal deviasyon esas sorundur. Septal deviasyonlu hastalara operasyon endikasyonunun konulmasında ve postoperatif dönemde cerrahi başarının değerlendirilmesinde akustik rinometri günümüzde kullanım alanı bulmuştur. Şubat 2000-Ekim 2000 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda septal deviasyona bağlı nazal obstrüksiyonu olan 29 hastanın preoperatif değerlendirilmesi ve postoperatif takibinde yardımcı değerlendirme metodu olarak akustik rinometri kullanılmıştır. Normal popülasyonla septal deviasyonu olan hasta grubunun karşılaştırılması ve aradaki farkın gösterilmesi amacıyla 23 kişilik kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirme ile hasta ve kontrol grubu arasındaki fark desteklenmiş, hasta seçiminin doğru yapıldığı; diğer bir deyişle operasyon endikasyonunun doğru konulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Preoperatif ve postoperatif dönem değerlerinin karşılaştırılması ile elde edilen sonuç da cerrahi başarıyı destekler yönde olmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:68-73

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale