Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi
 

Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi

Koç C., Kazkayası M., Altınok D., Karadeniz Y.

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC)'nin sık ve tecrübeyle paralel olarak sınırlarının genişleyerek uygulanması, cerrahi öncesinde anatominin ve mevcut patolojinin çok iyi bilinmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada paranazal sinus bilgisayarlı tomografilerinde (PNS-BT) sfenoid sinüs bölgesindeki anomaliler ile patolojik bulgular arasındaki ilişki incelenmiş ve sfenoid sinüse ait varyasyonlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ağustos 1999-Şubat 2001 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Polikliniğinde anamnez, fizik muayene ve Waters pozisyonunda sinüs grafisiyle sinüs patolojisi düşünülen toplam 213 olgu (110 kadın, 103 erkek) bu çalışmaya dahil edilmiştir. Kronik sinüzit ön tanısı alan olguların 3-4 haftalık medikal tedavi sonrası koronal planda (63 olguda aynı esnada aksiyal planda) PNS-BT'leri çekilmiştir. BT'de kemik doku anomalileri (pterygoid proçes ve anterior klinoid proçes pnömatizasyonu, vidian kanal ve foramen rotundum kemik kanal protrüzyonu, Onodi hücresi, septal hücre) ve yumuşak doku patolojileri (mukozal kalınlaşma, polip, kist) incelenmiştir. Sinüsler bilateral olarak değerlendirildiğinde 213 BT'nin 426 tarafı incelenmiş ve muhtelif patolojiler gözlenmiştir. Sfenoid sinüste mukozal kalınlaşma %14.1 ve polip %6.1 oranında belirlenmiştir. Olgularımızın %21.4'ünde pterigoid proses pnömatizasyonu, %26.1'inde vidian kanalın sfenoid sinüs içine protrüzyonu ve 73 tarafta ise vidian kanal protrüzyonu ile pterigoid proses pnömatizasyonunun birlikte seyrettiği izlenmiştir. Çalışmamızda sfenoid sinüs pnömatizasyonu arttıkça sinüse komşu damar ve sinir yapılarının sinüs içine projeksiyonunun arttığı tespit edilmiştir. Sfenoid sinüs anatomisinin varyasyondan zengin olması cerrahi müdahaleyi güçleştirmektedir. ESC öncesinde anatomik varyasyonların belirlenmesi ve ameliyat sırasında oluşabilecek muhtemel komplikasyonları öngörmek açısından PNS-BT'nin önemi bir kez daha vurgulanmıştır

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:74-77

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale