Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Endoskopik İntranazal Dakriyosistorinostomide T-Tüp İle Silikon Entübasyon Tüpü Kullanımının Karşılaştırılması
 

Endoskopik İntranazal Dakriyosistorinostomide T-Tüp İle Silikon Entübasyon Tüpü Kullanımının Karşılaştırılması

Kuzdere M., Haliloğlu T., Karaarslan B., Banaz A.

Eylül 1994- Mayıs 1996 tarihleri arasında SSK Okmeydanı Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları Klinikleri tarafından epifora şikayeti nedeniyle tedavi edilen 51' i kadın, 11'i erkek toplam 62 olgu çalışma kapsamına alındı. Endoskopik intranazal dakriosistorinostomi (DSR) uygulanan 62 olgudan 40'ına T tüp, 22'sine silikon entübasyon tüpü kullanıldı ve bu iki grup postoperatif bulguları ve başarı oranları açısından karşılaştırıldı. Ortalama takip süresi 19.2 ay olan T-Tüp olgularında başarı oranı %95 olarak bulundu ve dört hastada (%10) granülasyon oluşumu gözlendi. Silikon entübasyon tüpü uygulanan olguların ortalama takip süresi 21.8 ay idi ve başarı oranı % 81.8 olarak saptandı. Bu grupta da dört hastada (%18.1) granülasyon oluşumu izlendi. İki grup arasında başarı oranları yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p= 0.11 ). Endoskopik intranazal DSR'de T-Tüp kullanımının da nazolakrimal kanal tıkanıklığı tedavisinde etkili ve zararsız bir yöntem olarak kullanılması taraftarıyız

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:78-82

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale