Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Sigaranın Baş-Boyun Tümörleri Etyolojisindeki Rolü
 

Sigaranın Baş-Boyun Tümörleri Etyolojisindeki Rolü

Pınar T., akdur R., Tunçbilek A.

Araştırmamızda baş-boyun tümörlerinin oluşumunda sigaranın etiyolojik rolü incelenmiştir. Çalışmaya histopatolojik olarak skuamoz hücreli karsinom tanısı almış Baş-boyun tümörlü (BBTm) 206 vaka ve kanseri olmayan 206 kontrol alınmıştır. Vaka ve kontroller arasında sigara içme yönünden önemli istatistiksel fark bulunmuştur (p<0.05). Sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre BBTm gelişme riskinin 3.3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05, %95 Cl 2.09-5.30, OR=3.33). Sigara içme süresi ve adedi arttıkça BBTm görülme riskinin de arttığı saptanmıştır. Sigarayı bırakmayanların sigarayı bırakanlara göre 3.5 kat daha fazla BBTm'ne yakalanma riski altında oldukları (p<0.05, %95 CI 2.13- 5.60, OR=3.45) ve sigarayı bırakma süresi ne kadar uzun ise BBTm görülme riskinin de o kadar azaldığı saptanmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:88-92

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale