Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
 

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri

Özdem C., Çelikkanat S., Kaymakçı M., Aygenç E., Fırat Y.

Bu çalışma, ince iğne aspirasyon biyopsisinin (IIAB) tanısal değerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. IIAB'nin başarısını etkileyen önemli faktör olarak kabul edilen yanlış doku örneklenmesi elimine edilerek, baş ve boyun bölgesinde kitlesi olan 142 hastadan ameliyat öncesinde IIAB'si alındı ve ameliyat sırasında eksize edilen kitleden direk görüşle aspirasyon tekrarlanarak; postoperatif histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Ameliyat öncesinde aspirasyon sırasında kitleye ulaşmakta güçlük çekilen veya yaşamsal organlara yakın komşulukta olan kitlelerden ultrasonografi yardımıyla biyopsi yapıldı. Ameliyat sırasında kitleden direk görüşle alınan IIAB'si sonuçlarıyla postoperatif histopatolojik değerlendirmeler arasındaki uyum oranı %100 olarak saptandı. Preoperatif IIAB sensitivitesi %93.8, spesifitesi %90.9 ve doğruluk oranı ise % 92.2 olarak saptandı. Pozitif prediktif değer % 89.7, negatif prediktif değer ise %94.5 olarak bulundu. yöntemdeki yanlış değerlendirmelerin temelinde lezyonun özelliklerini yansıtmayan, yanlış doku örneklenmesinin olduğu sonucuna varıldı

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:93-96

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale