Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Ön Komissürü Tutan Erken Evre (T1) Glottik Tümörlerde Cerrahi Yaklaşımımız Fonksiyonel Sonuçlar
 

Ön Komissürü Tutan Erken Evre (T1) Glottik Tümörlerde Cerrahi Yaklaşımımız Fonksiyonel Sonuçlar

Babila A., Kocatürk S., İncesulu A., Uzun H., Ünsal E., Özdemir N.

Bu çalışmada, ön komissürü tutan T1 Glottik kanserlerde tümöre uygun cerrahi teknik seçim kriterleri ve fonksiyonel sonuçlarımız değerlendirilmiştir. Çalışmaya 1995-2001 yılları arasında opere edilen ve ortalama yaşları 53 olan 24 hasta alınmıştır. TNM ve ön komissür sınıflamasına göre 12 hastanın T1aÖK1, 7 hastanın T1bÖK2, 4 hastanın T1bÖK3, 1 hastanın T1bÖK3 evresinde olduğu belirlenmiştir. Oniki hastaya Frontolateral Larenjektomi (FL), 7 hastaya Horizontal Glottektomi (HG), 4 hastaya Frontal Anterior Larenjektomi ve Epiglottoplasti (FALE), 1hastaya Suprakrikoid Larenjektomi (SL-KHEP) operasyonu yapılmıştır. Opere edilen hastalar yutmaya bağlı komplikasyonlar (aspirasyon) ve operasyonun fonksiyonel sonuçları bakımından (dekanülasyon süresi, beslenme sondasının çıkarılışı, hospitalizasyon süresi) değerlendirilmiştir. En kısa hospitalizasyon süresi 7 gün ile FL operasyonunda olmuştur. Dekanülasyon süresi ve beslenme sondasının çıkarılış zamanları HG ve FL'de birbirine çok yakındır ve 7-8 gündür. FALE fonksiyonel sonuçları (dekanülasyon 19.gün, beslenme sondası çıkarılışı 18. gün) bakımından SL-KHEP'den(dekanülasyon 26.gün, beslenme sondası çıkarılışı 25. gün) daha iyidir. FL, HG, FALE, SL-KHEP operasyonları fonksiyonel açıdan tatmin edici tekniklerdir. Ön komissür sınıflaması hem tümörün doğru ve anlaşılabilir tanımlanması hem de uygun cerrahi tekniğin seçilmesinde faydalı olmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:97-101

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale