Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Bilateral Abduktor Vokal Fold Paralizilerinde Thornell Ve Kleınsasser Operasyonu Sonuçları
 

Bilateral Abduktor Vokal Fold Paralizilerinde Thornell Ve Kleınsasser Operasyonu Sonuçları

Özeri C., Oğuz H., Samim E., Bayız Ü., Dursun E., Korkmaz H.

Larenks patolojileri içerisinde vokal fold paralizileri önemli bir yer tutar. Vokal fold paralizileri içinde de bilateral abduktor vokal fold paralizilerinin, yaşamı tehdit edebilecek özellikleri nedeniyle ayrı bir yeri vardır. Vokal foldların fonasyon ve alt solunum yollarını koruma fonksiyonları sırasındaki kapalı pozisyonu ile respirasyon sırasındaki açık pozisyonu tam bir paradoks teşkil eder. Bu paradoks nedeniyle vokal fold paralizilerinde uygulanan cerrahi girişimler tam bir başarıya ulaşamamaktadır. Vokal fold paralizilerinde özellikle de bilateral abduktor vokal fold paralizilerinde çok eski zamanlardan beri çeşitli cerrahi girişimler uygulanmış olup günümüzde de tedavi arayışları devam etmektedir. Bu çalışmada, 1990 ile 2000 yılları arasında bilateral abduktor vokal fold paralizili nedeniyle opere edilen 15 hastanın postoperatif sonuçları değerlendirilmiştir. Paralizinin nedeni hastaların %73.3'ünde (11/15) tiroid cerrahisi, %6.7'sinde (1/15) parsiyel larenjektomi ve %20'sinde (3/15) idiopatikti. Hastaların %53.3'üne (8/15) Thornell ve %46.7'sine (7/15) modifiye Thornell (Kleinsasser) operasyonu uygulanmıştır. Hastaların %86.7'si (13/15) dekanule edilmiştir. Bilateral abduktor vokal fold paralizili hastalarda, tedavi edici girişimlerin hiç birisinin yeniden normal bir larenks yaratamayacağı düşünülürse, Thornell veya Kleinsasser operasyonlarının bu hastaların tedavisinde günümüzde de avantajları nedeniyle uygulanabilir yaklaşımlar olduğunu düşünmekteyiz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:102-109

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale