Paranazal Sinüs Osteomları

Dursun G., Acar A., Ünsal E.E.

Osteomlar paranazal sinüslerin sık görülen benign tümörleridir ve frontal sinüs en fazla etkilenen bölgedir. Bunlar yavaş büyüyen, iyi sınırlı tümörlerdir ve rutin sinüs grafisinde %1 oranında bulunurlar. Frontal, etmoid ve maksiller sinüsde osteom tespit edilen ve 10 tanesine cerrahi tedavi uygulanan 12 hasta incelenmiştir. Bu tümörlerin semptomları, hastaların kliniği, radyolojik bulguları, tanısı ve cerrahi tedavileri tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:110-113

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale