Paranazal Sinüs Osteomları

Dursun G., Acar A., Ünsal E.E.

Osteomlar paranazal sinüslerin sık görülen benign tümörleridir ve frontal sinüs en fazla etkilenen bölgedir. Bunlar yavaş büyüyen, iyi sınırlı tümörlerdir ve rutin sinüs grafisinde %1 oranında bulunurlar. Frontal, etmoid ve maksiller sinüsde osteom tespit edilen ve 10 tanesine cerrahi tedavi uygulanan 12 hasta incelenmiştir. Bu tümörlerin semptomları, hastaların kliniği, radyolojik bulguları, tanısı ve cerrahi tedavileri tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:110-113

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale