Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Servikal İnternal Karotis Arter Pseudoanevrizmasının Masif Kanaması : Olgu Sunumu
 

Servikal İnternal Karotis Arter Pseudoanevrizmasının Masif Kanaması : Olgu Sunumu

Özkan S., Arslan N., Taşel M., Turanlı M., Dursun E., Öğün D.

İnternal karotis arterin servikal kısmının pseudoanevrizmaları nadir görülen lezyonlardır. Arterial anevrizmalar, yapısal bütünlüğün kaybı veya anatomik yapıya uygun olmayan akım türbülansının sonucu olarak ortaya çıkarlar. Gerçek anevrizma damar duvarının dilatasyonuyken, pseudoanevrizma damar duvarının zayıflaması veya yırtılması sonucu çevre dokulara rüptürüdür. Pseudoanevrizmalar gerçek damar duvarı yapılarını içermezler. Gerçek anevrizmalarda en sık nedenler arterioskleroz, inflamasyon veya konjenital malformasyonlar; pseudoanevrizmada ise derin boyun infeksiyonları, travma veya radyoterapidir. Servikal pseudoanevrizmalar genellikle lateral faringeal duvarda şişlik veya boyunda kitle şeklinde izlenirler. Yırtılmaları, masif kanamayla solunum yolu obstrüksiyonu oluşturabilen ve nörolojik defisitlerle sonuçlanabilen en dramatik komplikasyonlarıdır. Bu makalede; 61 yaşında, boyunda ve oral kavitede sol tonsil lokalizasyonunda kitle görünümü olan bayan olgu sunulmuştur. Olgunun boyun bilgisayarlı tomografisinde sol nazofarinks düzeyinden başlayıp, sol arioepiglottik fold düzeyine kadar devam eden, çevresel kalsifikasyon gösteren, sol tonsili öne iten hava pasajında asimetriye yol açan benign özellikte, vasküler orijinli olabileceği düşünülen kitle lezyonu izlendi. Olgunun müdahale şartlarında endoskopik muayenesi yapılırken masif kanaması başladı. Acil trakeotomi yapılarak genel anestezi altında kanama kontrol altına alındı. İki gün sonra çekilen supraaortik dijital "substraction" anjiografisinde sol internal karotis arter servikal kısmında pseudoanevrizmayla uyumlu bulgular elde edildi. Olguya endovasküler cerrahi planlandı. Sonuç olarak; tüm boyun ve faringeal kitlelerde ayırıcı tanıda anevrizmalar mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Anevrizma şüphesi olan olguların da gerek muayene gerekse küçük cerrahi uygulamalarının acil müdahale şartlarında yapılması gerektiğini ve olası yırtılma ve masif kanamada acil müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulamak isteriz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:114-120

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale