Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Servikal Vagustan Köken Alan Kistik Schwannoma
 

Servikal Vagustan Köken Alan Kistik Schwannoma

Gerçeker M., Anadolu Y., Aytaç S., Tatlıpınar A.U.

Schwannomalar benign, genellikle soliter, enkapsüle sinir kılıflarının schwann hücrelerinden kaynaklanan neoplazmlardır. Baş boyun bölgesinde lateral servikal bölge ve oral kavite en sık yerleşim sahasıdır. Parafarengeal schwannomaların büyük bir kısmı n. vagus veya servikal sempatik sinirden orijin alır. Utrasonografi (USG), magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) tanı ve tedaviye yaklaşımda yardımcı yöntemlerdir. Tedavi sinirin fonksiyonunu koruyarak diseksiyonudur. Eksizyon ve sinir grefti ile reanostomoz, başarılı sonuçlar bildirilmiş diğer bir alternatiftir. Olgu sunumuna konu olan hastamız 27 yaşında bir kadın hastadır. Sağ supraklavikuler bölgede yavaş büyüyen kitle yakınması ile kliniğimize müracat eden hastanın, boynunda tiroid bezi sağ lobuyla komşu lokalizasyonda yaklaşık 5x3.5 cm boyutlarında yumuşak kıvamlı, hafif mobil kitle mevcuttu. Hastaya MRG ve USG çektirildi. Boyuna yapılan müdahelede mobil, enkapsüle, üst ve alt kutuplarından n. Vagusu içine alan kitle kafa tabanına kadar takip edildi ve eksize edilerek çıkarıldı. Histopatolojik tanı kistik schwannoma olarak değerlendirildi. Vakanın genel dünya literatüründe nadir rastlanması nedeniyle bir olgu sunusu olarak sunulmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:2 Syf:121-124

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale