Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Klinik Tiplerine Göre Kronik Süpüratif Otitis Mediada Ossiküleri
 

Klinik Tiplerine Göre Kronik Süpüratif Otitis Mediada Ossiküleri

Dinç. O., Ağırdır B.V., Fişenk F., Balkan E., Beyazıt M.A.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 1995-1999 yılları arasında Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 44 erkek, 30 bayan toplam 74 olgu retrospektif olarak incelenmiş ve hastalığın klinik şekli, orta kulak patolojisi, hastalığın süresi ve kulak zarı perforasyon şeklinin kemikçik destrüksiyonu üzerine etkisi araştırılmıştır. Timpanomastoid tip KSOM'larda %68.9, tubotimpanik tipteki olgularda %64.4 kemikçik destrüksiyonu tespit edildi. İnkus her iki klinik tipte ayrı ayrı ve tüm olgular göz önüne alındığında en fazla destrüksiyona uğrayan kemikçik olarak bulundu. Çalışmamızda kolesteatom %60.8, granülasyon dokusu %39.1 oranında tespit edilmiştir. Tüm olgularda kemikçik destrüksiyonu %66.2 oranında bulundu. Kolesteatomlu KSOM'larda %75.5, kolesteatomsuz KSOM'larda %48.2 oranında kemikçik destrüksiyonu tespit edildi. İnkus en sık destrüksiyona uğrayan kemikçik olarak gözlendi. KSOM'larda hastalığın süresi ile kemikçik destrüksiyonu arasında rölatif bir artış tespit edildi. Kulak zarı perforasyon şekillerine göre total perforasyonlu olgularda %100, marjinal perforasyonlu olgularda %92, subtotal perforasyonlu olgularda %71.4, attik perforasyonlu olgularda %64 kemikçik destrüksiyonu tespit edildi. Total ve marjinal perforasyonlu olgularda kemikçik destrüksiyonu istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek oranda bulundu.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:10-14

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale