Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Kronik Sinüzitli Hastalarda Kemik Anatomik Varyasyonların Sinüzit Skoru İle İlişkisi
 

Kronik Sinüzitli Hastalarda Kemik Anatomik Varyasyonların Sinüzit Skoru İle İlişkisi

Arvent M., İkincioğulları A., Özcan K. M., Özcan M., Ünal A., Ataman B., Tuncel Ü.

Kronik sinüzit tanısında Bilgisayarlı tomografinin (BT) kullanımıyla kemik anatomik varyasyonların kronik sinüzit etiolojisindeki rolü tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada kliniğimizde kronik sinüzit nedeniyle FESC uygulanan 142 hastada septum deviasyonu, agger nazi hücresi, konka bulloza, haller hücresi, pnömatize unsinat ve paradoksik orta konka insidansı belirlendi. Tinnitus nedeniyle takip edilen ve nazal şikayeti olmayan 52 hasta da kontrol grubu olarak alındı. Hastaların paranazal tomografilerinde sinüzit evrelendirmesi yapıldı ve sinüzit skorları ile kemik varyasyonların ilişkisi belirlendi. Paradoks orta konkanın sinüzit grubunda, pnömatize unsinatın de kontrol grubunda sık olduğu görüldü. Varyasyon olan ve olmayan gruplarda sinüzit skorları arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı. Anatomik varyasyon olsun olmasın, ostiomeatal bölge opasifikasyonu maksiller, frontal, anterior ve posterior etmoid hücrelerde artmış sinüs opasifikasyonu ile birlikte görüldü. Asemptomatik hastaların BT'lerinde %13 oranında sinüs opasifikasyonuna rastlandı. Çalışmamız kemik anatomik varyasyonların sinüzite predispozisyon yarattığı görüşünü desteklemedi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:25-30

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale