Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Koanal Polipli Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları
 

Koanal Polipli Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları

Özkaptan Y., Gerek M., Tosun F., Aslanhan M.

Koanal poliplerin tedavisi için önerilen klasik cerrahi yöntemlerin bir kısmında postoperatif rekürrens oranı yüksek iken, diğer bir kısmında da önemli komplikasyon riski mevcuttur. Diğer yandan son yıllarda yapılan sınırlı sayıdaki klinik çalışmalarda koanal poliplerin endoskopik görüş altında cerrahi tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir. Bu çalışmada 1994 ile 1999 yılları arasında kliniğimizde endonazal endoskopik cerrahi ile tedavi edilen antrokoanal ve sfenokoanal polipli 20 olgunun postoperatif sonuçları sunulmuştur. Antrokoanal polipli 18 olgudan 15'inde orta meatustan yapılan antrostomi polibin maksiller sinüs içindeki kısmının çıkarılması için yeterli görüşü sağlamıştır. Ortalama 27 aylık postoperatif izleme periyodunda 1 olguda rekürrens görülürken, hiç bir olguda intraoperatif ve postoperatif komplikasyonla karşılaşılmamıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:31-34

Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale