Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi
 

Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi

Özcan H., Özdek A., Güllü L.

Son yıllarda endonazal görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeye paralel olarak endoskopik dakriyosistorinostomi ameliyatı eksternal yaklaşıma alternatif haline gelmiştir. Skar dokusu olmaması, rinostomi sahasına direk ulaşılması ve intranazal anatominin de aynı anda değerlendirilebilmesi, medyal kantal anatomiye ve pompa fonksiyonuna zarar vermemesi, cerrahi süresinin daha kısa oluşu endoskopik yaklaşımı eksternal yaklaşıma göre avantajlı hale getirmiştir. Bu çalışmada endoskopik dakriyosistorinostomi ameliyatı uygulanmış ve düzenli takibi yapılan 17 hastanın sonuçları tartışılmıştır. Cerrahi uygulanan hastalardan 1 tanesi revizyon diğerleri primer olgulardır. En az 5 aylık takip sonrasında 14 hastada (%82.4) başarılı sonuç elde edilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:35-38

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale