Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Ön Komissür Ve Bilateral Kord Vokal Kanserlerine Alternatif Yaklaşım: Horizontal Glottektomi; Endikasyonlar...
 

Ön Komissür Ve Bilateral Kord Vokal Kanserlerine Alternatif Yaklaşım: Horizontal Glottektomi; Endikasyonlar...

Erkam Ü., Kocatürk S., Yardımcı S., Kurukahvecioğlu S., Kuran G.

Bu çalışmada horizontal glottektomi endikasyonları, cerrahi tekniği ve uygulama sonuçları değerlendirildi. Kliniğimizde TNM 1992) sınıflamasına göre T1bN0M0 olarak evrelenen yassı hücreli karsinom patolojili 5 hastaya (5 erkek hasta, ortalama yaş 53) horizontal glottektomi uygulandı. Uygulanan cerrahi teknikte her iki kord vokalle birlikte ön komissür ve bu yapıları çevreleyen kartilaj blok olarak çıkarılmış ve krikotiropeksi ile rekonstrüksiyon yapılmıştır. Ortalama 11 gün olan hospitalizasyon süresince herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Postoperatif 5. günde oral beslenmeye geçilmiş ve hastalar ortalama 10.4 günde dekanüle edilmiştir. Postoperatif 10. günde yapılan direkt larengoskopide sadece aritenoidler üzerinde minimal ödem gözlemiştir. Operasyondan 1 ay sonra subjektif ses değerlendirmesinde, 5 hastanın 3'ünün iyi düzeyde fonasyon yapabildiği tespit edilmiştir. Ön komissür ve her iki kordu glottik kanserlerin tedavisinde horizontal glottektominin avantajı, glottik stenoz ve ciddi aspirasyona yol açmadan horizontal planda geniş rezeksiyona imkan tanıması, krikotiropeksi ile yapılan rekonstrüksiyonun çok iyi fonksiyonel sonuç vermesi ve ek rekonstrüksiyon prosedürlerine ihtiyaç duyulmamasıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:39-43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale