Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Nazofarengeal Embriyonel Rabdomyosarkom
 

Nazofarengeal Embriyonel Rabdomyosarkom

Erpek G., Başak S., Metin K.

Rabdomyosarkom çocukluk çağında en yaygın görülen yumuşak doku sarkomudur ve en sık baş -boyun bölgesini tutar. Bu makalede " burunda yabancı cisim" ön tanısı ile hastanemize sevk edilen ve fizik muayene, odyolojik incelemeler, radyolojik tetkikler ve biyopsi sonrası nazofarengeal yerleşimli embriyonel rabdomyosarkom tanısı alan, izlem sırasında çok hızlı klinik ilerleme gösteren 5 yaşında bir erkek çocuk hasta sunulmaktadır. Olgu, " First and Second Intergroup Rhabdomyosarcoma Studies" sınıflamasına göre "grup III" kabul edilmiştir. Palyatif amaçlı transnazal ve transpalatal kombine yaklaşımla yapılan operasyon sonrası radyoterapi ve kemoterapi başlanmış, ancak hasta 5. ayda kaybedilmiştir. Olgunun tanısı ile, tedavi ve sonuçları literatür bilgileri de derlenerek sunulmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:44-47

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale