Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Cogan Sendromu'na Klinik Yaklaşım: Olgu Sunumu
 

Cogan Sendromu'na Klinik Yaklaşım: Olgu Sunumu

Tınaz M., Aslan İ., Ulubil A.

Cogan sendromu, ilk olarak 1945 yılında tanımlanmış olan, nadir görülen, özellikle göz ve işitme-denge sistemini tutan bir otoimmun hastalıktır. Hastalık kendisini bir kaç ay ara ile gelişen Meniere benzeri vertigo atakları, nörosensoryel işitme kaybı ve başta interstisyel keratit olmak üzere göz bulguları ile gösterir. Hastalığa bazen sistemik vaskülit eşlik eder. Bu makalede, kliniğimize ani başlayan baş dönmesi, sol kulakta işitme kaybı, çınlama nedeni ile başvuran, 6 ay öncesinden başlayan göz bulguları olan ve Cogan sendromu teşhisi konulan 22 yaşında kadın hastayı sunduk. Özellikle genç hastalarda göz bulguları ile birlikte olan ani işitme kaybında Cogan sendromu ayırıcı tanıda yer almalı, böylece hastalığın sebep olduğu yüksek morbidite oranları erken immunsupresif tedavi ile azaltılabilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:52-55

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale