Granüler Hücreli Tümör

Erkam Ü., Kocatürk S., İncesulu A., Hücümenoğlu S.

Granüler hücreli tümör, selim karakterli olan nadir bir tümördür. Larenksde sıklıkla kord vokallerin 1/3 posterior kısmına yerleşir. Lezyonu ilk kez Abrikossof mikroskopik görüntüsüne bakarak muskuler orijinli bir tümör olarak tarif etmiş ve uzun yıllar myoma, myoblastoma, myoblastik myoma gibi isimlerle hatalı olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra yapılan ultrastrüktürel ve histokimyasal çalışmalar (S-100 ve nöron spesifik enolaz) tümörün nöral kaynaklı olduğunu göstermiştir. Olgumuz ses kısıklığı şikayetiyle kliniğimize başvuran genç bir bayan hastaydı. Tümör 1/3 posterior kord vokali ve aritenoidi tutmaktaydı. Hastamıza genel anestezi altında genişletilmiş vertikal hemilarenjektomi uygulandı. Post-operatif dönemde komplikasyonla karşılaşılmadı. Hastamız 9 aydır takipte olup nüksü yoktur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:1 Syf:56-58

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale