Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Alt Konka Hipertrofisinde Radyofrekans İle Konka Redüksiyonu
 

Alt Konka Hipertrofisinde Radyofrekans İle Konka Redüksiyonu

Anadolu Y., Tatlıpınar A., Özgürsoy O. B.

Bu klinik çalışmadaki amaç radyofrekans ile alt konka hipertrofisinin sebep olduğu nazal obstrüksiyonun tedavisinden elde edilen güvenilirlik ve etkinlik derecesinin prospektif olarak araştırılmasıdır. Alt konka hipertrofisi olan ve medikal tedaviye cevap vermeyen nazal obstrüksiyonlu 19 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Alt konkanın medial, inferior ve posterior bölümlerine nazal endoskopi altında radyofrekans ile redüksiyon uygulanmıştır. Hastalar preoperatif ve postoperatif 1, 4, 8. haftalarda değerlendirilmiştir. Hastaların subjektif yakınmaları kaydedilmiş ve akustik rinometri ile objektif değerlendirmeleri yapılmıştır. Postoperatif 8 hafta sonunda hastaların tümünün (% 100) subjektif olarak yakınmaları azalmış, peri-postoperatif bir komplikasyon görülmemiştir. Akustik rinometri ölçümleri ile de 8. Haftanın sonunda konka hipertrofisinin belirgin derecede azaldığı izlenmiştir. Radyofrekans ile alt konka redüksiyonu, hastalarda önemli bir morbidite olmaksızın uygulanabilecek güvenli bir yöntemdir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:129-133

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale