Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » İnverted Papillom Ve Cerrahi Tedavisi
 

İnverted Papillom Ve Cerrahi Tedavisi

Sütay S., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Edağ T.K.

İnverted papillom nedeniyle 10 hasta opere edilerek 2'sine intranazal eksizyon, 4'üne medial maksillektomi, 4'üne ise endoskopik cerrahi uygulanmıştır. İntranazal eksizyon ve endoskopik cerrahi yapılan gruplarda birer olguda olmak üzere toplam 2 hastada 3 rekürrens görülmüştür. İntranazal eksizyon sonrası rekürrens görülen olguya kurtarma cerrahisi olarak orta konkayı koruyan inferior medial maksillektomi yapılmış ancak bu operasyon sonrası tekrar rekürrens gelişmesi üzerine revizyon cerrahisinde orta konka alınmıştır. Endoskopik cerrahi sonrası gözlenen rekürrens ise ikinci endoskopik cerrahi sonrası kontrol altındadır. Kanımızca inverted papillomda endoskopik cerrahi lateral nazal duvar ile sınırlı tümörler için uygun bir alternatif teşkil etmedir ancak maksiller sinusun medial duvarı dışındaki uzanımlar, orbita uzanımı, malignite varlığı ve izleme gelemeyecek olgularda standart yöntem olan medial maksillektomi tercih edilmelidir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:134-138

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale