Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » İnverted Papillom Ve Cerrahi Tedavisi
 

İnverted Papillom Ve Cerrahi Tedavisi

Sütay S., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Edağ T.K.

İnverted papillom nedeniyle 10 hasta opere edilerek 2'sine intranazal eksizyon, 4'üne medial maksillektomi, 4'üne ise endoskopik cerrahi uygulanmıştır. İntranazal eksizyon ve endoskopik cerrahi yapılan gruplarda birer olguda olmak üzere toplam 2 hastada 3 rekürrens görülmüştür. İntranazal eksizyon sonrası rekürrens görülen olguya kurtarma cerrahisi olarak orta konkayı koruyan inferior medial maksillektomi yapılmış ancak bu operasyon sonrası tekrar rekürrens gelişmesi üzerine revizyon cerrahisinde orta konka alınmıştır. Endoskopik cerrahi sonrası gözlenen rekürrens ise ikinci endoskopik cerrahi sonrası kontrol altındadır. Kanımızca inverted papillomda endoskopik cerrahi lateral nazal duvar ile sınırlı tümörler için uygun bir alternatif teşkil etmedir ancak maksiller sinusun medial duvarı dışındaki uzanımlar, orbita uzanımı, malignite varlığı ve izleme gelemeyecek olgularda standart yöntem olan medial maksillektomi tercih edilmelidir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:134-138

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale