Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Larenks Karsinomlarında P53 Ekspresyonu Ve Prognozun Değerlendirilmesi
 

Larenks Karsinomlarında P53 Ekspresyonu Ve Prognozun Değerlendirilmesi

Dinç. O., Fişenk F., Ağırdır B., Güney K., Doğan M., Balkan E., Özbilim G.

Çalışmamızda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim dalında larenks karsinomu tanısı ile ameliyat edilen 33 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalara ait spesimenlerde immünohistokimyasal yöntemlerle p53 tümör süpresör geninim fonksiyonu araştırılmıştır. Larenks kanserlerinde prognoz üzerine etkisi olabilecek histopatolojik ve klinik kriterler ile p53 pozitifliği ele alınarak, lokal rekürrens ve uzak metastaz üzerine etkileri ortaya konulmuştur. p53 pozitifliği ele alınarak, lokal rekürrens ve uzak metastaz üzerine etkileri ortaya konulmuştur. p53 pozitifliği % 51.1 oranında saptanırken, sonuçlarımız daha önceki çalışmaların ışığında tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:139-143

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale