Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Suprakrikoid Larenjektomide Fonksiyonel Sonuçlara Etki Eden Cerrahi Teknikleri
 

Suprakrikoid Larenjektomide Fonksiyonel Sonuçlara Etki Eden Cerrahi Teknikleri

Babila A., Erkam Ü., Kocatürk S.

Bu çalışmada suprakrikoid larenjektomi operasyonunda fonksiyonel sonuçlara etki eden intraoperatif cerrahi tekniklerin etkinliği tartışılmıştır. Çalışmaya krikohyoidopeksi (KHP) ile rekonstrüksiyon yapılan suprakrikoid larenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu uygulanmış 11 hasta alınmış; dekanülasyon süresi, beslenme sondasının çıkarılma süresi, aspirasyon ve yutmaya bağlı komplikasyonlar, aritenoid hareketleri gibi fonksiyonel sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu hastalarda intraoperatif olarak; en azından bir süperior larengeal sinirin, bir rekürren sinirin ve aritenoidin korunmasına, inferior konstrüktör kas yapışma yerlerinin korunmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca peksi işleminin kriko-glosso-hyoidopeksi tarzında yapılarak, krikoid kıkırdak ile hyoid kemiğin aynı hizada olmasına özen gösterilmiştir.Dekanülasyon süresi ortalama 26 gün, beslenme sondasının çıkarılışı ortalama 25 gün olarak tespit edilmiştir. Bir hastamızda erken ve geç postoperatif devrede tek aritenoidde hareket kısıtlılığı tespit edilmiştir. Bir hastada erken dönemde, diğer bir hastada ise geç dönemde pnömoni tespit edilmiş ancak hastalar medikal tedaviye yanıt vermiştir. Sonuç olarak hasta seçimi iyi yapıldığı taktirde ve intraoperatif cerahi tekniklere dikkat edildiğinde Suprakrikoid Larenjektomide fonksiyonel bakımdan tatminkar sonuçlar alınmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:144-150

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale