Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Mandibuler Rekonstrüksiyonda Vasküler Pediküllü Kemik Transferi+
 

Mandibuler Rekonstrüksiyonda Vasküler Pediküllü Kemik Transferi+

Özdem C., Çelikkanat S., Aygenç E., Karaca C.

Tümör rezeksiyonu sonrası mandibula rekonstrüksiyonu tam olarak çözümlenememiş klinik prolemlerden biridir. Birçok teknik tanımlanmış ve uygulanmış olmasına rağmen üzerinde uzlaşmaya varılan tek bir rekonstrüksiyon yöntemi yoktur. Her tekniğin kendine ait avantaj ve dezavantajları vardır. Günümüzde vaskülarize serbest doku transferi ve vaskülarize pediküllü kemik transferi ideal teknikler olarak gösterilmektedir. Kliniğimizde vaskülarize pediküllü kemik transferi yaptığımız dört hastanın postoperatif kozmetik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirilmiştir. Rekonstrüksiyonda pektoralis major kas flebi, 6.kosta ile beraber enblok kullanılmıştır. Ortalama takip süresi 14 aydır. Serbest doku transferinin mümkün olmadığı durumlarda vaskülarize pediküllü kemik transferiyle elde edilen sonuçların başarılı olduğu ve serbest doku transferine alternatif teknik olduğu belirlenmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale