Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Ürolitiazisli Hastalarda, Sialolitiazis Ve Safra Kesesi Taşı İnsidansı
 

Ürolitiazisli Hastalarda, Sialolitiazis Ve Safra Kesesi Taşı İnsidansı

Koç C., Bayar N., Yılmaz E., Altınok D., Bilgili Y., Başar H.

Bu çalışmada, ürolitiazisli hastalarda, sialolitiazis ve safra kesesi taşı görülme insidansı araştırılmıştır. Çalışma esnasında ürolitiazisi olan, geçmişte ürolitiazis dolayısı ile tedavi görmüş veya kendiliğinden taş düşürmüş olan 43 erişkin hasta, çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalardan ayrıntılı hikaye alınmış, vücut kitle indexleri hesaplanmış, fizik muayene ve kulak burun boğaz muayenesi yapılmıştır. Kan ve idrar incelemelerinden sonra grafi çektirilip, üriner sistem, safra kesesi, bilateral submandibuler gland ve parotis gland ultrasonografileri yapılmıştır. Hastaların %7'sinde ürolitiazis + safra kesesi taşı, %2.3'ünde ürolitiazis + sialolitiazis olduğu belirlenmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:156-159

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale