Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Burunda Over Kanseri Metastazı: Olgu Sunumu
 

Burunda Over Kanseri Metastazı: Olgu Sunumu

Gerçeker M., Yorulmaz İ., Tatlıpınar A.U.

Burun ve paranazal sinüs malign tümörleri, tüm baş-boyun malign tümörlerinin %1'den daha azını oluştururlar. Çoğunluğu primer yassı hücreli karsinom olan burun ve paranazal sinüs malign tümörlerinin ancak %1'i metastatiktir. Sinonazal bölgenin metastatik tümörleri arasında da en sık renal hücreli karsinom metastazlarına rastlanır. Literatürde jinekolojik tümörlerden köken alan çok az sayıda sinonazal malign tümör metastazı olgusu bildirilmiştir ve bunların hepsi uterus kaynaklıdır. Bu tebliğde, over karsinomu nedeniyle takip edilmekte olan 62 yaşındaki bir kadın hastada, tümörün nazal kaviteye ve paranazal sinüslere olan metastazı sunulmuştur. Bu olguda tanıya, kitlenin transnazal ve transantral yaklaşımla eksize edilmesi ve histopatolojik incelemesi sonucunda ulaşılmıştır. Metastatektomi şeklindeki tümör rezeksiyonu, sistemik malign hastalığın tedavisini sağlamaya değil, kesin tanıya ulaşmaya ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak uygulanmıştır. Bu olgudan elde edilen veriler, sinonazal bölgede tespit edilen tümörlerde primer nazal veya paranazal sinüs malign tümörlerinden sonra, metastatik malign tümörlerin de dikkate alınması gerektiğini ve genital sistemi de içerecek şekilde uzak organların özenle araştırılmasının önemini göstermektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:160-163

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale